KOO is het informatie en adviespunt van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

ABC Leer mee

Stichting ABC leer mee heeft als doelstelling de Nederlandse taal voor iedereen toegankelijk te maken, zowel voor autochtonen als allochtonen. ABC leer mee biedt met name alle Bosschenaren de kans om de Nederlandse taal te leren en ondersteunt de deelnemers waar nodig met rekenen en/of digitale vaardigheden.

Er wordt gewerkt met de taalregels die gerelateerd zijn aan het Groene Boekje, die ook verwerkt zijn in de boeken TAAL IN STAPPEN. Alle docenten hebben de speciale remedial teachingopleiding gevolgd van abcTaal.nl. De vele taalvrijwilligers worden ondersteund door docenten en middels een digitaal communicatiesysteem.

Website: www.abcleermee.nl
E-mail: marjohn@abcleermee.nl

Autismecafé

Den Bosch

Het Autismecafé Den Bosch organiseert 5 keer per jaar bijeenkomsten met een thema. Deze worden georganiseerd dóór ouders van kinderen met autisme vóór ouders van kinderen met autisme. Iedereen die belangstelling heeft is uiteraard welkom.

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme, hun familieleden en andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer kun je met elkaar praten, ervaringen en tips uitwisselen en informatie krijgen over zaken die te maken hebben met de opvoeding van je kind of je rol als ouder. Het onderlinge contact is een belangrijk onderdeel van het café.
Iedere avond staat een thema centraal waarbij we een (ervarings) deskundige uitnodigen. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: werken, wonen, vrije tijd, onderwijs of hulpverlening.

Een groepje ouders zet zich vrijwillig in om de avonden te organiseren: zij kiezen thema’s, en zijn aanwezig om andere ouders te woord te staan.

Meestal is er een (ervarings)deskundige gast die informatie geeft over het thema. De gespreksleiding van de avonden wordt verzorgd door een professionele gespreksleider.

Website: http://autismecafe-denbosch.nl 
E-mail: autismecafe073@outlook.com

Stichting B.A.S. – Biechten Actieve Senioren

U wordt van harte uitgenodigd website van Stichting B.A.S. te bezoeken. De site voor actieve ouderen in de omgeving van Rosmalen. In samenwerking met Sociaal Cultureel Centrum de Biechten bieden wij dagelijks een uiteenlopend programma van tal van activiteiten.

Website: www.basdebiechten.nl
E-mail: info@basdebiechten.nl

Beraad van Kerken
‘s-Hertogenbosch

Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch
Website: www.beraadvankerkendenbosch.nl
Contact: www.beraadvankerkendenbosch.nl/contact

Bij Beraad van Kerken aangesloten kerken:

Chinese Christian Church
Website: www.dbccc.nl

Evangelische gemeente Parousia
Website: www.parousiadenbosch.nl

Evangelische huiskerk Rafael
Website: www.rafael-denbosch.nl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) ’s-Hertogenbosch
Website: www.denbosch.gkv.nl

Moluks Evangelische Gemeente
Website: www.gimdenbosch.nl

Nieuw Apostolische kerk
Website: www.nak-nl.org

Pinkstergemeente De Toevluchtskerk
Website: www.detoevlucht.nl

Protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch
Website: www.pgdenbosch.nl

Protestantse gemeente Engelen
Website: www.kerk-engelen.nl

Rooms Katholieke kerk – Parochie pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes (St. Jan)
Website: www.mariajohannes.nl

San Salvator gemeenschap
Website: www.sansalvatorgemeenschap.nl

De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen
Website: https://www.kerkvanjezuschristus.nl

Beursvloer Den Bosch

Op een Maatschappelijke Beursvloer worden bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn en graag iets willen betekenen voor de lokale samenleving gekoppeld aan maatschappelijke organisaties met een hulpvraag. Het aanbod van het bedrijf kan bestaan uit expertise, materialen, faciliteiten, netwerk openstellen en ‘handjes’. De maatschappelijke organisatie levert op haar beurt een creatieve, ludieke of gezellige tegenprestatie. Zo ontstaat er een MATCH waar beide partijen baat bij hebben. De Beursvloer in ‘s-Hertogenbosch is een jaarlijks evenement en dus krijgen alle partijen een jaar de tijd de match(es) uit te voeren.

Website: www.beursvloerdenbosch.nl
E-mail: angelique@beursvloerdenbosch.nl

Stichting Bijna Baantjes

Het doel van de bijna-baantjes is jongeren met een verstandelijke beperking buiten schooltijd ervaringen te bieden op de werkvloer. Ze willen graag net zoals hun leeftijdsgenoten een bijbaan, maar dat is niet voor hen weggelegd. Met een bijna-baan willen we hen de kans geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een bedrijf in de regio ‘s-Hertogenbosch. ‘Ik wil net zo als ander jongeren zijn’, dit zegt Nina (16 jaar). Benieuwd naar succesverhalen ? Bekijk de filmpjes van Nina en Ramon op de website.

Website: www.bijnabaantjes.nl
E-mail: info@bijnabaantjes.nl

Bossche kleding- en speelgoedbank

De Bossche Kleding- en Speelgoedbank is een vrijwilligersinitiatief voor mensen die het (even) niet breed hebben. Als je een beroep moet doen op instanties als de Voedselbank heb je ook geen geld voor kleding, terwijl dit net als voedsel een basisbehoefte is.

Website: www.kledingbankdenbosch.nl
E-mail: info@kledingbankdenbosch.nl

Stichting Buddyhulp Den Bosch

Als iemand het moeilijk heeft of het alleen niet redt, kan de hulp van een ander het verschil maken. Stichting Buddyhulp helpt dan: wij koppelen betrokken vrijwillige buddy’s aan mensen die dat even nodig hebben. Mensen die ernstig ziek zijn bijvoorbeeld, (eenzame) ouderen. Maar ook mensen die, om wat voor reden dan ook, een tijdje buiten de samenleving kwamen te staan. Ex-psychiatrische patiënten bijvoorbeeld.

Een buddy helpt vrijwillig en kosteloos, maar doelgericht. In principe voor één jaar, met een eventuele verlenging van nog een jaar. Samen vooruit!

Website: www.buddyhulp.nl
E-mail: info@buddyhulp.nl

Café Brein Den Bosch

Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. Ook andere belangstellenden als familieleden, vrienden en hulpverleners zijn welkom. Er vinden bijeenkomsten plaats, waar in een gezellige en ontspannen sfeer een onderwerp centraal staat.

Café Brein heeft enerzijds een informatief karakter. Daarnaast biedt het je vrijblijvend de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten. Ben je geïnteresseerd, breng dan eens een bezoek aan Café Brein. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgeven is niet nodig.

Website: www.nahnobrabant.nl/cafe-brein/cafebreinshertogenbosch
E-mail: jaap@doorenvoor.nl

Door & Voor

Door en Voor is een zelfstandige stichting die vertrouwen heeft in de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Wanneer je in je leven een ontwrichtende situatie hebt meegemaakt die levensveranderd is (geweest) en je opnieuw je leven ‘uit wil vinden’, dan kan Door en Voor een rol spelen bij dit proces. Zelfregie, herstel, wederkerigheid en samen optrekken zijn binnen dit proces van groot belang.

Deze visie op herstel is gericht op het weer in handen nemen van je eigen leven. Het gaat dus niet om ‘volledige genezing’ maar om het opnieuw vorm geven van je leven, het weer oppakken van betekenisvolle relaties en het stellen van doelen in je leven. Door onder andere het volgen van herstel-cursussen en/of het doen van vrijwilligerswerk, steeds vanuit de eigen ervaring en gericht op ontwikkeling.

Stichting Door en Voor bestaat sinds 2000 en is opgericht op initiatief van de cliëntenraden van GGZ Oost Brabant en GGZ ‘s-Hertogenbosch (nu Reinier van Arkel Groep). Ons werkgebied is geheel Oost Brabant.

Website: www.doorenvoor.nl
E-mail: info@doorenvoor.nl

Dukebox

DUKEBOX is hét urban huis van Den Bosch.

Onze werkwijze hangt aan drie ‘P’s’: Platform, Plek en Projecten. Als platform staat DUKEBOX voor een grote urban community met als doel meer samenwerking, kruisbestuiving en het maken van een gezamenlijke vuist. DUKEBOX maakt verbindingen binnen de urban cultuur en bouwt bruggen naar andere disciplines, sectoren en domeinen. DUKEBOX werkt samen met partners binnen en buiten de urban scene. DUKEBOX zet de urban community in bij programma’s en projecten waarin zij excelleren of juist hun talent verder ontwikkelen. DUKEBOX creëert altijd een meerwaarde met haar projecten en werkt op maat. DUKEBOX biedt een fysieke broedplaats voor urban talent, een verzamelplaats voor initiatieven en organisaties die zich bezighouden met urban cultuur. Werkplekken, een flexatelier of een muziekstudio; DUKEBOX faciliteert de Bossche urban scene.

Website: www.dukebox.nl
E -mail: info@dukebox.nl

Gehandicapten Platform
‘s-Hertogenbosch

Het platform richt zich op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Het platform is wettelijk de gesprekspartner van de gemeentelijke overheid als het gaat om gehandicaptenbeleid, geeft advies en informatie aan personen, organisaties, instanties en instellingen.

Het platform is voorstander van een inclusief beleid, hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen.

Website: www.gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl
E-mail: kantoor@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl

‘t Hobbyhuis

Wij zijn een hobbyvereniging / ontmoetingsruimte voor mannen en vrouwen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, om welke reden dan ook. Wij zijn gehuisvest in een geheel verbouwd en aangepast ketelhuis in de Bossche wijk de Kruiskamp. In het twee verdiepingen tellende gebouw zijn 3 ruimtes aanwezig. Het gebouw is rolstoelvriendelijk.

Website: www.hobbyhuis-denbosch.nl
E-mail: info@hobbyhuis-denbosch.nl

Stichting Ismes

Stoppen doe jezelf, maar niet alleen!

Het Ismes Huis ondersteunt alle mensen die in herstel zijn van een verslaving. Heb jij jouw alcohol-, drugs-, seks-, game-, gok- en/of eetverslaving de rug toegekeerd en wil je daar graag over praten met lotgenoten? Of kom je net uit een verslavingskliniek en kun je nog wel wat extra hulp gebruiken? Bij Ismes is elke gast of bezoeker van harte welkom.

Onze vrijwilligers zijn allemaal mensen met een verslavingsachtergrond (ervaringswerkers). Je krijgt bij ons de ruimte om jouw ervaringen te delen, of te leren van andermans verhalen. Stoppen met gebruiken is moeilijk en clean blijven is in het begin soms zwaar. Bij Ismes geloven we in de kracht van lotgenoten. We bieden een veilige omgeving waar je vrijuit kunt praten zonder veroordeeld te worden; iedereen is gelijkwaardig binnen Ismes.

Wij ondersteunen de ex-verslaafden om weer terug te keren in de maatschappij en weer een respectvol leven op te bouwen. Ook naasten van ex-verslaafden zijn van harte welkom, want zij moeten leren omgaan met een verslaafde, die niet meer gebruikt.

Website: www.ismes.nl
E-mail: info@ismes.nl

Stichting Kameraden

Wij geloven dat jong en oud veel van elkaar kunnen leren. En dat zij elkaar kunnen inspireren en elkaars wereld groter maken.

Kameraden is een initiatief in Den Bosch. Kameraden koppelt ouderen (65+) aan een groepje van 3 tot 4 jongeren van 20-35 jaar. Zij komen regelmatig bij de oudere langs om gezellige dingen te doen.

Website: www.kameraden.nl
Telefoon: info@kameraden.nl

KBO Nuland

Wij willen u via deze website informeren over onze senioren vereniging. KBO-Nuland heeft ca. 500 leden. De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer divers zodat alle leden wel iets vinden waaraan ze kunnen deelnemen. Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden van onze vereniging, een bovengrens aan leeftijd kennen wij niet.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze vereniging, kijk dan verder op onze website.

Website: www.kbo-brabant.nl
E-mail: info@kbo-brabant.nl

Kringloopwinkel De kleine beurs

Ben je op zoek naar leuke, unieke en vooral ook betaalbare spulletjes? In onze winkel vind je een uitgebreid en gevarieerd assortiment. Naast kringloopwinkel bieden wij ook een diversiteit aan leer-, werk- en dagbestedingsplekken aan, waar iedereen zich op eigen niveau en onder professionele begeleiding kan ontwikkelen. Neem contact met ons op en ontdek wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Website: www.kleinebeurs.com
E-mail: info@kleinebeurs.com

Stichting Loods

Stichting Loods werkt vanuit een visie; Mensen een veilige plek bieden waarin zij zichzelf kunnen zijn, waarin kansen geboden worden en er aandacht is voor de persoon.

Dat doen wij door het bieden van een zestal activiteiten. Wij hebben het groenproject, prikproject, fietsenwerkplaats, De Zelfkrant, De Verscholen Stad en de kringloopwinkel.

Wij zijn een stichting die zich richt op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan komen door verschillende redenen. Eenzaamheid, psychische- of psychiatrische problemen, dakloosheid, verstandelijke beperking, schulden of mensen die gewoon graag iets om handen hebben. Iedereen is bij ons welkom!

Website: www.stichtingloods.nl
E-mail: info@stichtingloods.nl

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor via de telefoon (0900 0767) en chat. Anoniem en vertrouwelijk. Praten lucht op!

Deze landelijke vrijwilligersorganisatie is de afgelopen jaren ontstaan door het samengaan van alle plaatselijke telefonische hulplijnen in Nederland oa. de SOS Telefonische Hulpdienst ’s-Hertogenbosch.

Website: www.deluisterlijn.nl
E-mail: denbosch@deluisterlijn.nl

Stichting Met je hart Den Bosch – Vught

Stichting Met je hart Den Bosch/Vught is een 100% vrijwilligersorganisatie die zich richt op de zelfstandig wonende oudere die moeilijk de deur uitgaat en weinig mensen ontmoet door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, moeilijke financiële situatie of verlegenheid of angst. Wij helpen deze oudere over de drempel om weer mensen te ontmoeten (zowel in de wijk als in de stad), verbindingen aan te gaan en weer te genieten van mooie momenten het leven.

Dit doen wij door het organiseren van lunches, diners, creatieve workshops etcetera. Samen activiteiten ondernemen waaronder samen eten, nieuwe contacten aangaan en oprechte aandacht zijn de ingrediënten om de eenzaamheid te verzachten.  Door onze persoonlijke aandacht (vrijwilligers kennen de ouderen en hun voorkeuren) en door maximale ontzorging (bellen, uitnodigen, vervoer regelen) worden alle belemmeringen weggenomen.

Dankzij een intensieve samenwerking met de zorg (o.a. thuiszorg, huisartsen, ouderenverpleegkundigen) bereiken wij ouderen die anders niet bereikt worden. Het betreft een veelal vergeten doelgroep. Ouderen die niet in een zorginstelling verblijven en daar kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Alleen al in de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben wij meer dan 300 ouderen in ons bestand die kampen met (ernstige) eenzaamheidsgevoelens.

Website: www.metjehart/gemeenten/den-bosch
E-mail: info@metjehart.nl

NAH-café 
‘s-Hertogenbosch

Het NAH-Café is een gezellige en rustige uitgaansgelegenheid speciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Als je moet leven met niet-aangeboren hersenletsel en behoefte hebt om vrijblijvend sociale contacten te kunnen leggen met lotgenoten en om samen iets te drinken of te ondernemen.

In het NAH-Café heb je geen last van harde muziek, drukte en storende verlichting, maar is er wel gezelligheid! De organisatie van het NAH-Café is in handen van mensen die zelf NAH hebben, dus voor en door mensen met NAH.

Website: www.nahnobrabant.nl
Facebook: NAH-Café ’s-Hertogenbosch

Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid Niet Aangeboren Hersenletsel –  Brabant

Een ervaringsdeskundige is iemand die door ervaring deskundig is geworden op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. De ervaringsdeskundigen hebben allen een training gevolgd en kunnen daardoor voor verschillende doeleinden ingezet worden.

De Stuurgroep bestaat op dit moment uit een vijftiental ervaringsdeskundigen. Op verzoek van mensen met NAH, hun mantelzorgers of professionals, kunnen de ervaringsdeskundigen ingezet worden. Zij kunnen helpen bij vragen en/of problemen die zich voordoen tijdens het proces van herstel, maar ook voorlichting geven aan diverse instanties.

Website: www.nahervaringsdeskundigheid.nl
E-mail: paulvangellecom@gmail.com

Kinderboerderij Zorgboerderij Oosterhoeve

De Oosterhoeve is zowel een kinderboerderij ( met recreatieve en educatieve functie) als ook een zorgboerderij . Het biedt plaats aan vrijwilligers die zelfstandig kunnen werken en geeft daarnaast dagbesteding aan mensen met een hulpvraag. Dit kan kortdurend zijn, zoals bij burnout of een depressie, maar ook voor veel langere perioden. We zijn een erkend stagebedrijf voor VMBO, MBO en HBO op diverse gebieden, bijvoorbeeld dierzorg, pedagogiek, Stoas, Zorg & Welzijn. Er is een Koffiehuis met kleine versnaperingen , en gedurende het jaar vinden verschillende activiteiten plaats.

Website: www.stichting-oosterhoeve.nl
E-mail: oosterhoeve@gmail.com

Ouderenhonk de Slagen

Wij ondersteunen ouderen met hun dagelijkse beslommeringen en faciliteren een ontmoetingsruimte waar men met elkaar kan zijn en kan meedoen aan diverse activiteiten.

Website: www.ontmoetingsplekdeslagen.nl
E-mail: ouderenhonk.deslagen@gmail.com

Ouderen Huiskamerproject Út Meijerke

Koffie drinken is elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur. Dat kost 50 cent. Wie wil kan elke week 75 cent sparen en daarvoor wordt elke drie maanden een grotere activiteit georganiseerd. Op dinsdagmiddag wordt er gebreid (vaak voor het goede doel) en op maandagmiddag zijn er andere creatieve activiteiten. De oudste deelneemster telt alweer 94 lentes, de ondergrens van 75 jaar is niet absoluut. Iedere laatste donderdag van de maand wordt er een borreltje geschonken. Maar niet als het regent of glad is, dan slaan we dat een keertje over.

Website: www.buurtkiep.nl/berichten/t-meijerke-huiskamer-van-de-wijk
E-mail: jetlobregt@home.nl

Quiet community Den Bosch

Quiet Den Bosch verbindt members (huishoudens in een armoedesituatie), sponsoren (bedrijven) en supporters (particulieren) in de regio. Samen armoede verzachten door elkaar te versterken. Wij geloven dat een samenleving steviger, gezonder en rijker wordt als we zorgen dat iedereen meetelt, ertoe doet. Dat geeft eigenwaarde en daardoor kracht om te leven in plaats van te overleven. Wij werven lokale sponsoren om onze members om beurten iets aan te bieden wat zij normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast geven we mensen de kans om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Website: www.quiet.nl/den-bosch
E-mail: denbosch@quiet.nl

Stichting Raket

Steeds meer wilskrachtige talenten ervaren de lasten van een maatschappij waarin steeds hogere eisen gesteld worden om te kunnen participeren. Het label ‘beperking’ weegt vaak zwaarder dan alles wat men wel kan. Daardoor krijgen deze mensen niet de kans om te laten zien wat ze kunnen en blijven veel talenten onopgemerkt.

Raket is een platform waarop je je verhaal en talenten kan laten zien én waarop je in contact kan komen met andere talenten en interessante organisaties. Verbinden, inspireren en geïnspireerd worden staan daarbij centraal. Raket vertelt het verhaal van talenten die door hun beperkingen moeite hebben om op de juiste werkplek terecht te komen. Daarnaast vertellen we ook de verhalen van talenten die dit inmiddels wel is gelukt en de verhalen van organisaties die dit voor hen mogelijk willen maken.

Website: www.raket.info
E-mail: hallo@raket.info

Resto van Harte Den Bosch

Kom langs! Bij Resto VanHarte is iedereen welkom. Voor een lekker, vers driegangendiner, voor een gezellig gesprek met andere wijkbewoners of om kennis te maken met organisaties uit de buurt. Het driegangendiner is altijd vers en betaalbaar.

Website: www.restovanharte.nl
E-mail: m.rovers@restovanharte.nl

S.A.S. Stichting Actieve Senioren – Zomerschool 55+

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal. Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten. In vrijwel iedere wijk van ‘s-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Website: www.sasdenbosch.nl
E-mail: info@sasdenbosch.nl

Steunpunt Zelfhulp Den Bosch

Elke reis begint bij de eerste stap! Ben je op zoek naar lotgenoten? Ben je een betrokkene? Wil je mensen ontmoeten die hetzelfde meemaken? Mensen om mee te praten, om samen mee te ontdekken hoe je met jouw problemen om kunt gaan?

Mensen zoals jij, die hulp zoeken bij elkaar? Bij het Steunpunt Zelfhulp ‘s-Hertogenbosch & Regio kunnen deze verbindingen gelegd worden.

“Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat.”

Website: www.zelfhulpdenbosch.nl
E-mail: info@zelfhulpdenbosch.nl

Stichting Thuisgekookt

Thuisgekookt is een online platform waar je maaltijden met je buurtgenoten kunt delen. Zo kunnen mensen genieten van elkaars kookkunsten en gelijk elkaar als buren leren kennen.

Thuisgekookt wil ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft een vers gekookte maaltijd te eten. Voor mensen die tijdelijk of langdurig, om wat voor reden dan ook, niet voor zichzelf kunnen koken is er de mogelijkheid te worden gekoppeld aan een thuiskok. Die thuiskok zal dan op één of meer vaste dagen in de week een maaltijd komen langsbrengen tegen kostprijs. Er wordt daarbij rekening gehouden met specifieke (dieet-)wensen.

Website: www.thuisgekookt.nl
E-mail: info@thuisgekookt.nl

Vanzelfsprekend? JMZ

Vanzelfsprekend? is een hét platform door en voor jonge (ex-)mantelzorgers uit Den Bosch. Het platform is opgezet door en met Jonge MantelZorgers. Zo geven we jou zo een stem en doen er alles aan om jou, en andere jonge mantelzorgers,
te ondersteunen. Hierbij werken we nauw samen met het Steunpunt Mantelzorg en Humanitas en andere belangrijke partijen in Den Bosch.

Website: www.vanzelfsprekendjmz.nl
E-mail: bart@vanzelfsprekendjmz.nl

VEADS.nl – Voor Elkaar Aan De Slag

Stichting Voor elkaar aan de slag, afgekort VEADS, zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen er niet alleen voor staan. Veads maakt het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken.

Wat doet stichting Veads?

  • Wij bieden hoop en vertrouwen.
  • Wij dagen mensen uit om in hun dromen te blijven geloven en doelen te stellen.
  • Wij maken het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken.
  • Wij bieden een luisterend oor, steun in de rug en concrete actie om verder te komen.
  • Wij participeren en bieden afwisselende en zinvolle dagbesteding aan.

Zo voeren wij een zichtbare ‘Stille strijd’ tegen eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen. Kinderen-met-grote-mensen-zorgen bieden wij een ’Glansrijke dag’.

Website: www.voorelkaaraandeslag.nl
E-mail: info@voorelkaaraandeslag.nl

Vicki Brownhuis

In 1992 opende het Vicki Brownhuis als eerste inloophuis in Nederland haar deuren voor volwassenen en kinderen met kanker en voor hun naasten. In het huis wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Het is geen behandelingsinstituut maar een informele ontmoetingsplaats. Het Vicki Brownhuis is een vrijwilligersorganisatie.

Website: www.vbrownhuis.nl
E-mail: info@vbrownhuis.nl

VPTZ – Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve en terminale zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die de laatste fase van hun leven ingaan. Juist in deze laatste fase (die doorgaans drie tot zes maanden duurt) willen de meeste mensen graag thuis zijn, in hun eigen vertrouwde omgeving, met bekende mensen om zich heen. De zorgtaak en niet te vergeten, de emotionele betrokkenheid, vraagt dan veel van naasten. Soms zijn er ook te weinig mensen in de directe omgeving, die kunnen helpen. Dan is het goed om te weten dat VPTZ er is, om de zieke en zijn/haar familie te ondersteunen.

Onze goed opgeleide vrijwilligers kunnen overdag, in de avond, of een aantal nachten in de week de zorg overnemen tijdens de palliatieve of terminale fase. Hierbij nemen zij geen taken over van bijvoorbeeld de thuiszorg en huisarts, maar zijn zij juist een waardevolle aanvulling op de professionele zorg.

Website: www.vptzregiodenbosch.nl
E-mail: info@vptzregiodenbosch.nl

Wij Doen Mee B.V. & Picos

WijDoenMee is een sociale onderneming zonder winstoogmerk gericht op sociale activering, (arbeidsmatige) dagbesteding, trainingen en, wanneer het mogelijk is, arbeidsre-integratie. WijDoenMee benadert cliënten niet vanuit het oogpunt van ‘zorg’ maar richt zich op de persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Zusterorganisatie. Picos organiseert de services met betrekking tot financiën, backoffice en overhead (marketing en directie) van WijDoenMee. Buiten deze dienstverlening is Picos een samenwerkingspartner met jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsre-integratie.

Website: www.picosbv.nl/samenwerken/wijdoenmee
E-mail: info@picosbv.nl

Wijkwerkplaats Oost

De wijkwerkplaats werd 40 jaar geleden opgericht in de wijk Oost en is inmiddels uitgegroeid tot een wijkwerkplaats met vele verschillende activiteiten. Sinds het jaar 2000 is er een samenwerking met Duinendaal, een organisatie voor dagbesteding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor wordt hospitalisering tegengegaan en lukt het om mensen met een beperking gewoon mee te laten doen in de samenleving. Dagelijks werken er gemiddeld 17 à 18 personen met een beperking bij Wijkwerkplaats Oost, deels vanuit Duinendaal, deels vanuit de wijk of de directe omgeving.

Website: www.wijkwerkplaatsoost.nl
E-mail: wijkwerkplaats@gmail.com

Xpant

Wil jij zelfstandiger worden en meedoen in de samenleving?

Xpant biedt onderzoek en begeleiding bij het leren, werken, zelfstandig wonen, omgaan met vrienden, vrije tijd of arbeidsmatige dagbesteding. Ook je ouders, mentor, leerkrachten of werkgevers kunnen bij en over jou betrokken of geïnformeerd worden. Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden. Er is altijd iemand die jou verder kan helpen.

Website: www.xpant.nl
E-mail: ans@xpant.nl

De Zonnebloem – Afdelingen
‘s-Hertogenbosch

De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking. Kun je door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is ? En wil je wel eropuit of gezelligheid met een vrijwilliger uit jouw buurt ? Zoek dan op de website snel de gegevens van de plaatselijke Zonnebloemafdeling. (zie ‘Contact’ hieronder)

Even naar het winkelcentrum, uitwaaien op het strand, samen naar het tuincentrum of thuis een goed gesprek hebben onder het genot van een kopje koffie. Vrijwilligers van de Zonnebloem staan voor jou klaar en kijken met jou samen naar de mogelijkheden.

Den Bosch – Empel: 073 642 1429
Den Bosch – Engelen – Bokhoven: 073 631 1392
Den Bosch – Groot West: 073 621 2512
Den Bosch – Maaspoort: 073 641 3762
Den Bosch – Oostelijke Zon: 06 2539 8347
Den Bosch – Zuid: 06 2114 7442
’s Hertogenbosch Glorieux: 073 641 8937
Rosmalen – Hintham: 06 2228 1232
Rosmalla: 073 521 6098
Landelijk een afdeling zoeken: Klik hier.

Website: www.zonnebloem.nl/boschwaard
Contact: www.zonnebloem.nl/boschwaard/contact