ABC Leer mee

Stichting ABC leer mee heeft als doelstelling de Nederlandse taal voor iedereen toegankelijk te maken, zowel voor autochtonen als allochtonen. ABC leer mee biedt met name alle Bosschenaren de kans om de Nederlandse taal te leren en ondersteunt de deelnemers waar nodig met rekenen en/of digitale vaardigheden.

Er wordt gewerkt met de taalregels die gerelateerd zijn aan het Groene Boekje, die ook verwerkt zijn in de boeken TAAL IN STAPPEN. Alle docenten hebben de speciale remedial teachingopleiding gevolgd van abcTaal.nl. De vele taalvrijwilligers worden ondersteund door docenten en middels een digitaal communicatiesysteem.

Website: www.abcleermee.nl
E-mail: marjohn@abcleermee.nl

Ambachtshoeve

Stichting De Ambachtshoeve is opgericht door ervaringsdeskundigen, om hulp te bieden aan mensen die – om wat voor reden dan ook – persoonlijk en/of maatschappelijk vastgelopen zijn. We organiseren hoofdzakelijk Maatcoachingtrajecten: Tijdens groepsbijeenkomsten zoeken we samen met de deelnemers naar hun mogelijkheden en kansen. Deelnemers krijgen ook handvatten om daadwerkelijk een nieuwe weg in te slaan.

Website: www.ambachtshoeve.nl
E-mail: maatcoaching@ambachtshoeve.nl

Stichting B.A.S. – Biechten Actieve Senioren

U wordt van harte uitgenodigd website van Stichting B.A.S. te bezoeken. De site voor actieve ouderen in de omgeving van Rosmalen. In samenwerking met Sociaal Cultureel Centrum de Biechten bieden wij dagelijks een uiteenlopend programma van tal van activiteiten.

Website: www.basdebiechten.nl
E-mail: info@basdebiechten.nl

Beraad van Kerken
‘s-Hertogenbosch

Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch
Website: www.beraadvankerkendenbosch.nl
Contact: www.beraadvankerkendenbosch.nl/contact

Bij Beraad van Kerken aangesloten kerken:

Chinese Christian Church
Website: www.dbccc.nl

Evangelische gemeente Parousia
Website: www.parousiadenbosch.nl

Evangelische huiskerk Rafael
Website: www.rafael-denbosch.nl

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) ’s-Hertogenbosch
Website: www.denbosch.gkv.nl

Moluks Evangelische Gemeente
Website: www.gimdenbosch.nl

Nieuw Apostolische kerk
Website: www.nak-nl.org

Pinkstergemeente De Toevluchtskerk
Website: www.detoevlucht.nl

Protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch
Website: www.pgdenbosch.nl

Protestantse gemeente Engelen
Website: www.kerk-engelen.nl

Rooms Katholieke kerk – Parochie pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes (St. Jan)
Website: www.mariajohannes.nl

San Salvator gemeenschap
Website: www.sansalvatorgemeenschap.nl

De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen
Website: https://www.kerkvanjezuschristus.nl

Bij Katrien

Bij Katrien is dé ontmoetingsplaats in de Bossche binnenstad waar oud, jong, mensen met en zonder beperking, arm en rijk, mensen met en zonder migratie-achtergrond mee doen en verbonden zijn door ontmoeting, werk en bewonersactiviteiten. Bij Katrien laat de bewoners weer samen twinkelen en mee doen in een nieuwe sociale werkelijkheid.

“Doe mee, help mee, voor elkaar” is ons motto. We zijn een bruisende ontmoetingsplek vol activiteiten, de warme (t)huiskamer van de Bossche binnenstad. Een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en stimuleert mee te doen vanuit eigen kracht en talent. Dit doen we vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Met elkaar verzachten wij de binnenstad door mensen te laten stralen en in hun kracht te zetten.

Website: www.bijkatrien.com
E-mail: info@bijkatrien.com

Kleding- en Speelgoedbank Den Bosch

zij een vrijwilligersinitiatief dat zich sinds 2013 inzet voor iedereen die het (even) niet breed heeft. Als het water je aan de lippen staat, kun je 3 x per jaar bij ons terecht voor een groot pakket gratis kleding, schoenen, huishoudtextiel, nieuw ondergoed, nieuwe sokken, pyjama’s, sportkleding en accessoires. Daarnaast bieden we je 4 x per jaar gratis (nieuw) speelgoed en cadeautjes voor de feestdagen en kinderfeestjes.

Verwijsbrief nodig
Als je van onze hulp gebruik wilt maken, heb je een getekende verwijsbrief nodig van een door-verwijzende instantie als de Voedselbank, Gemeente ‘s-Hertogenbosch (o.a. Koo, Farent, MO en Eerste Hulp Bij Geldzaken), Humanitas, Vluchtelingenwerk, je bewindvoerder of woning-corporatie. Hiermee kun je een account aan-maken op de website en een afspraak maken in onze digitale agenda.

Zonder verwijsbrief en afspraak kunnen we je helaas niet helpen !

Website: www.kledingbankdenbosch.nl
E-mail: info@kledingbankdenbosch.nl
telefoon: 06 1919 7787
Souterrain Bank van Lening,
Schilderstraat 33, ‘s-Hertogenbosch

Stichting Buddyhulp Den Bosch

Als iemand het moeilijk heeft of het alleen niet redt, kan de hulp van een ander het verschil maken. Stichting Buddyhulp helpt dan: wij koppelen betrokken vrijwillige buddy’s aan mensen die dat even nodig hebben. Mensen die ernstig ziek zijn bijvoorbeeld, (eenzame) ouderen. Maar ook mensen die, om wat voor reden dan ook, een tijdje buiten de samenleving kwamen te staan. Ex-psychiatrische patiënten bijvoorbeeld.

Een buddy helpt vrijwillig en kosteloos, maar doelgericht. In principe voor één jaar, met een eventuele verlenging van nog een jaar. Samen vooruit!

Website: www.buddyhulp.nl
E-mail: info@buddyhulp.nl

Café Brein Den Bosch

Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. Ook andere belangstellenden als familieleden, vrienden en hulpverleners zijn welkom. Er vinden bijeenkomsten plaats, waar in een gezellige en ontspannen sfeer een onderwerp centraal staat.

Café Brein heeft enerzijds een informatief karakter. Daarnaast biedt het je vrijblijvend de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten. Ben je geïnteresseerd, breng dan eens een bezoek aan Café Brein. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgeven is niet nodig.

Website: www.amarant.nl/cafe-brein 
E-mail: cafebreindenbosch@gmail.com

COC Noordoost Brabant

Het COC Noordoost Brabant is onderdeel van de landelijke organisatie COC Nederland. COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. We streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

We maken graag tijd en ruimte vrij voor tal van activiteiten. Soms gericht op de eigen vereniging via onze werkgroepen of gewoon omdat het leuk is elkaar te ontmoeten. En in andere geval organiseren we activiteiten gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTIQ+-ers in de gemeenschap. Op onze website vind je een overzicht van onze activiteiten.

website: www.cocnoordoostbrabant.nl

Computerhuis Oost

Wij zijn een vereniging van vrijwilligers die zich tot doel gesteld heeft om inwoners van
‘s-Hertogenbosch te helpen digitale vaardigheden op te doen.

Inwoners zoals nieuwkomers, senioren, laaggeletterden en iedereen die belangstelling heeft om meer digitale vaardigheden op te doen voor pc, laptop, smartphone, maar ook wegwijs te worden in de digitale wereld in het algemeen.

 

Op onze website vind je een volledig overzicht van onze activiteiten.

Website: www.computerhuisdenbosch.nl
E-mail: info@computerhuisdenbosch.nl
tel:  073 8220 666   *   06 1608 0564.

 

Copernikkel

Wij zijn samen Copernikkel, de sociale buurtcoöperatie van, voor en door bewoners van de wijk Boschveld en Deuteren. Je kunt hier terecht voor diensten van de Fietswerkplaats, Klussendienst,  BoschveldWereldkeuken, NaaiMeetUp, Boschveldtuin, Huiswerkbegeleiding & taallessen NT2,  Copernikkelkoor, Wij Gaan Fietsen , Boschveldband en de ReparatieStraat. 

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de wijkmaaltijd, de maandelijkse ReparatieStraat of – helemaal anders – de Theaterroute. Kunstenaars en ontwerpers uit de buurt exposeren en verkopen er hun werk. 

Bij Copernikkel aan de Copernicuslaan ontvangen en informeren onze gastvrouwen bezoekers van de winkel maar hebben ook koffie en een luisterend oor voor je en wordt gekeken hoe we elkaar verder kunnen helpen.

Kom gerust eens langs!

Website: www.copernikkel.nl
Email: info@copernikkel.nl

Stichting Door & Voor

p/a Perron 3

Hoff van Hollantlaan 1,

5243 SR Rosmalen

Door & Voor

Door en Voor is een zelfstandige stichting die vertrouwen heeft in de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Wanneer je in je leven een ontwrichtende situatie hebt meegemaakt die levensveranderd is (geweest) en je opnieuw je leven ‘uit wil vinden’, dan kan Door en Voor een rol spelen bij dit proces. Zelfregie, herstel, wederkerigheid en samen optrekken zijn binnen dit proces van groot belang.

Deze visie op herstel is gericht op het weer in handen nemen van je eigen leven. Het gaat dus niet om ‘volledige genezing’ maar om het opnieuw vorm geven van je leven, het weer oppakken van betekenisvolle relaties en het stellen van doelen in je leven. Door onder andere het volgen van herstel-cursussen en/of het doen van vrijwilligerswerk, steeds vanuit de eigen ervaring en gericht op ontwikkeling.

Stichting Door en Voor bestaat sinds 2000 en is opgericht op initiatief van de cliëntenraden van GGZ Oost Brabant en GGZ ‘s-Hertogenbosch (nu Reinier van Arkel Groep). Ons werkgebied is geheel Oost Brabant.

Website: www.doorenvoor.nl
E-mail: info@doorenvoor.nl

Dierennoodhulp Noord Brabant /
dierenvoedselbank

Met de Dierenvoedselbank verzorgen wij maandelijks pakketten aan minimahuishoudens en dak- en thuislozenorganisaties.
In onze droomwereld kan iedereen die dat wil een geschikt dier kiezen en dat voor het leven verzorgen. En neemt eenieder die voor een dier kiest daarin al zijn verantwoordelijkheden en zorgen ze er voor dat hun dier geniet van de vijf vrijheden én meer, vragen ze uit eigen
verantwoordelijkheid om hulp als ze zelf niet aan die vrijheden kunnen voldoen en is er altijd hulp beschikbaar.Zo hebben alle dieren een geweldig liefdevol thuis, en hebben alle mensen die daar baat bij hebben de onvoorwaardelijke liefde van een dier in hun leven.
Aanmelden kan enkel via de mail, indien u onder bewindvoering of schuldhulpverlening valt dient de aanmelding daardoor gedaan te worden

Website: www.dierenvoedselbank.nl
E-mail: info@dierenvoedselbank.nl
Aanmelden: aanmelden@dierenvoedselbank.nl

Dukebox

DUKEBOX is hét urban huis van Den Bosch.

Onze werkwijze hangt aan drie ‘P’s’: Platform, Plek en Projecten. Als platform staat DUKEBOX voor een grote urban community met als doel meer samenwerking, kruisbestuiving en het maken van een gezamenlijke vuist. DUKEBOX maakt verbindingen binnen de urban cultuur en bouwt bruggen naar andere disciplines, sectoren en domeinen. DUKEBOX werkt samen met partners binnen en buiten de urban scene. DUKEBOX zet de urban community in bij programma’s en projecten waarin zij excelleren of juist hun talent verder ontwikkelen. DUKEBOX creëert altijd een meerwaarde met haar projecten en werkt op maat. DUKEBOX biedt een fysieke broedplaats voor urban talent, een verzamelplaats voor initiatieven en organisaties die zich bezighouden met urban cultuur. Werkplekken, een flexatelier of een muziekstudio; DUKEBOX faciliteert de Bossche urban scene.

Website: www.dukebox.nl
E -mail: info@dukebox.nl

Stichting Fietsmaatjes Den Bosch

Fietsmaatjes, een vrijwilliger en een gast, maken samen heerlijke fietstochten op een duo-fiets met elektrische trapondersteuning. Onze gasten fietsen liever niet meer zelfstandig. Met hun fietsmaatje kunnen zij samen fietsen! Samen hebben zij gezellig contact, genieten van hun eigen omgeving en zijn gezond in beweging. Samen lekker fietsen en genieten.

Heeft u een beperking of een tijdelijke blessure waardoor u niet meer zelfstandig kunt fietsen? Bent u op leeftijd waardoor u zich onzeker voelt op de fiets? Zou u, met behulp van een vrijwilliger van Fietsmaatjes, graag samen willen fietsen? Wordt dan gast van Fietsmaatjes Den Bosch.

Houdt u van buiten zijn, kunt u goed fietsen en wilt u iemand anders hier ook van laten genieten? Wordt dan vrijwilliger van Fietsmaatjes Den Bosch.

Website: www.fietsmaatjesdenbosch.nl
E-mail: info@fietsmaatjesdenbosch.nl

’t Hobbyhuis

’t Hobbyhuis is  hobbyvereniging | ontmoetingsruimte voor mannen en vrouwen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, om welke reden dan ook. Zij zijn gehuisvest in een geheel verbouwd en aangepast ketelhuis in de Bossche wijk de Kruiskamp. In het twee verdiepingen tellende gebouw zijn 3 ruimtes aanwezig. Het gebouw is rolstoelvriendelijk.

De activiteiten variëren van creatieve activiteiten, naar kooklessen of bijvoorbeeld modelbouw. Ook is er altijd gelegenheid tot het drinken van koffie/thee/frisdrank.

 

website: www.hobbyhuis-denbosch.nl
Email: info@hobbyhuis-denbosch.nl 

Stichting Ismes

Stoppen doe jezelf, maar niet alleen!

Het Ismes Huis ondersteunt alle mensen die in herstel zijn van een verslaving. Heb jij jouw alcohol-, drugs-, seks-, game-, gok- en/of eetverslaving de rug toegekeerd en wil je daar graag over praten met lotgenoten? Of kom je net uit een verslavingskliniek en kun je nog wel wat extra hulp gebruiken? Bij Ismes is elke gast of bezoeker van harte welkom.

Onze vrijwilligers zijn allemaal mensen met een verslavingsachtergrond (ervaringswerkers). Je krijgt bij ons de ruimte om jouw ervaringen te delen, of te leren van andermans verhalen. Stoppen met gebruiken is moeilijk en clean blijven is in het begin soms zwaar. Bij Ismes geloven we in de kracht van lotgenoten. We bieden een veilige omgeving waar je vrijuit kunt praten zonder veroordeeld te worden; iedereen is gelijkwaardig binnen Ismes.

Wij ondersteunen de ex-verslaafden om weer terug te keren in de maatschappij en weer een respectvol leven op te bouwen. Ook naasten van ex-verslaafden zijn van harte welkom, want zij moeten leren omgaan met een verslaafde, die niet meer gebruikt.

Website: www.ismes.nl
E-mail: info@ismes.nl

KBO
Kring ‘s-Hertogenbosch

KBO Kring ’s-Hertogenbosch bestaat uit een 3-tal KBO afdelingen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch en vormt een ondersteunend en overkoepelend orgaan.
De aangesloten afdelingen zijn: Nuland, Vinkel en Seniorenvereniging ‘s-Hertogenbosch Stad.

Wij willen u via deze website informeren over onze senioren vereniging. De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer divers zodat alle leden wel iets vinden waaraan ze kunnen deelnemen. Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden van onze vereniging, een bovengrens aan leeftijd kennen wij niet.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze vereniging, kijk dan verder op onze website.

Website: www.kbo-kringdenbosch.nl/

E-mail: info@kbo-kringdenbosch.nl

Kringloopwinkel De kleine beurs

Ben je op zoek naar leuke, unieke en vooral ook betaalbare spulletjes? In onze winkel vind je een uitgebreid en gevarieerd assortiment. Naast kringloopwinkel bieden wij ook een diversiteit aan leer-, werk- en dagbestedingsplekken aan, waar iedereen zich op eigen niveau en onder professionele begeleiding kan ontwikkelen. Neem contact met ons op en ontdek wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Website: www.kleinebeurs.com
E-mail: info@kleinebeurs.com

Stichting Loods

Stichting Loods werkt vanuit een visie; Mensen een veilige plek bieden waarin zij zichzelf kunnen zijn, waarin kansen geboden worden en er aandacht is voor de persoon.

Dat doen wij door het bieden van een zestal activiteiten. Wij hebben het groenproject, prikproject, fietsenwerkplaats, De Zelfkrant, De Verscholen Stad en de kringloopwinkel.

Wij zijn een stichting die zich richt op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan komen door verschillende redenen. Eenzaamheid, psychische- of psychiatrische problemen, dakloosheid, verstandelijke beperking, schulden of mensen die gewoon graag iets om handen hebben. Iedereen is bij ons welkom!

Website: www.stichtingloods.nl
E-mail: info@stichtingloods.nl

De Luisterlijn Den Bosch

Dag en nacht een luisterend oor via de telefoon (088 0767 000, gratis) en chat. Anoniem en vertrouwelijk. Praten lucht op!

Deze landelijke vrijwilligersorganisatie is de afgelopen jaren ontstaan door het samengaan van alle plaatselijke telefonische hulplijnen in Nederland oa. de SOS Telefonische Hulpdienst ’s-Hertogenbosch.

Website: www.deluisterlijn.nl
Website voor chat: www.deluisterlijn.nl/chat 
E-mail: denbosch@deluisterlijn.nl

Stichting Met je hart Den Bosch – Vught

Stichting Met je hart Den Bosch/Vught is een 100% vrijwilligersorganisatie die zich richt op de zelfstandig wonende oudere die moeilijk de deur uitgaat en weinig mensen ontmoet door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, moeilijke financiële situatie of verlegenheid of angst. Wij helpen deze oudere over de drempel om weer mensen te ontmoeten (zowel in de wijk als in de stad), verbindingen aan te gaan en weer te genieten van mooie momenten het leven.

Dit doen wij door het organiseren van lunches, diners, creatieve workshops etcetera. Samen activiteiten ondernemen waaronder samen eten, nieuwe contacten aangaan en oprechte aandacht zijn de ingrediënten om de eenzaamheid te verzachten.  Door onze persoonlijke aandacht (vrijwilligers kennen de ouderen en hun voorkeuren) en door maximale ontzorging (bellen, uitnodigen, vervoer regelen) worden alle belemmeringen weggenomen.

Dankzij een intensieve samenwerking met de zorg (o.a. thuiszorg, huisartsen, ouderenverpleegkundigen) bereiken wij ouderen die anders niet bereikt worden. Het betreft een veelal vergeten doelgroep. Ouderen die niet in een zorginstelling verblijven en daar kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. Alleen al in de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben wij meer dan 300 ouderen in ons bestand die kampen met (ernstige) eenzaamheidsgevoelens.

Website: https://www.metjehart.nl/gemeenten/den-bosch-vught/ 
E-mail: info@metjehart.nl

NAH-café
‘s-Hertogenbosch

 

—> tijdelijk niet actief <–

Het NAH-Café is een gezellige en rustige uitgaansgelegenheid speciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Als je moet leven met niet-aangeboren hersenletsel en behoefte hebt om vrijblijvend sociale contacten te kunnen leggen met lotgenoten en om samen iets te drinken of te ondernemen.

In het NAH-Café heb je geen last van harde muziek, drukte en storende verlichting, maar is er wel gezelligheid! De organisatie van het NAH-Café is in handen van mensen die zelf NAH hebben, dus voor en door mensen met NAH.

Website: www.nahnobrabant.nl
Facebook: NAH-Café ’s-Hertogenbosch

Stichting NAHkracht Brabant

Een ervaringsdeskundige is iemand die door ervaring deskundig is geworden op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. De ervaringsdeskundigen hebben allen een training gevolgd en kunnen daardoor voor verschillende doeleinden ingezet worden.

De Stuurgroep bestaat op dit moment uit een vijftiental ervaringsdeskundigen. Op verzoek van mensen met NAH, hun mantelzorgers of professionals, kunnen de ervaringsdeskundigen ingezet worden. Zij kunnen helpen bij vragen en/of problemen die zich voordoen tijdens het proces van herstel, maar ook voorlichting geven aan diverse instanties.

Website: www.nahkrachtbrabant.nl
E-mail: paulvangellecom@gmail.com

Kinderboerderij / Zorgboerderij Oosterhoeve

De Oosterhoeve is zowel een kinderboerderij ( met recreatieve en educatieve functie) als ook een zorgboerderij . Het biedt plaats aan vrijwilligers die zelfstandig kunnen werken en geeft daarnaast dagbesteding aan mensen met een hulpvraag. Dit kan kortdurend zijn, zoals bij burnout of een depressie, maar ook voor veel langere perioden. We zijn een erkend stagebedrijf voor VMBO, MBO en HBO op diverse gebieden, bijvoorbeeld dierzorg, pedagogiek, Stoas, Zorg & Welzijn. Er is een Koffiehuis met kleine versnaperingen , en gedurende het jaar vinden verschillende activiteiten plaats.

Website: www.stichting-oosterhoeve.nl
E-mail: oosterhoeve@gmail.com
tel: 06 2391 0121

Ouderenhonk de Slagen

—> tijdelijk niet actief <–

De locatie is niet meer beschikbaar zodat ODS tijdelijk is gestopt.
Wij ondersteunen ouderen met hun dagelijkse beslommeringen en faciliteren een ontmoetingsruimte waar men met elkaar kan zijn en kan meedoen aan diverse activiteiten.

Website: www.ontmoetingsplekdeslagen.nl
E-mail: ouderenhonk.deslagen@gmail.com

Ouderen Huiskamerproject
Út Meijerke

Koffie drinken is elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur. Dat kost 50 cent. Wie wil kan elke week 75 cent sparen en daarvoor wordt elke drie maanden een grotere activiteit georganiseerd. Op dinsdagmiddag wordt er gebreid (vaak voor het goede doel) en op maandagmiddag zijn er andere creatieve activiteiten. De oudste deelneemster telt alweer 94 lentes, de ondergrens van 75 jaar is niet absoluut. Iedere laatste donderdag van de maand wordt er een borreltje geschonken. Maar niet als het regent of glad is, dan slaan we dat een keertje over.

Locatie: Gervenstraat 75, ‘s-Hertogenbosch

Website: www.buurtkiep.nl/berichten/t-meijerke-huiskamer-van-de-wijk
E-mail: jetlobregt@home.nl

Quiet community Den Bosch

Quiet Den Bosch verbindt members (huishoudens in een armoedesituatie), sponsoren (bedrijven) en supporters (particulieren) in de regio. Samen armoede verzachten door elkaar te versterken.
Wij geloven dat een samenleving steviger, gezonder en rijker wordt als we zorgen dat iedereen meetelt, ertoe doet. Dat geeft eigenwaarde en daardoor kracht om te leven in plaats van te overleven.

Wij werven lokale sponsoren om onze members om beurten iets aan te bieden wat zij normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd.
Daarnaast geven we mensen de kans om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Website: www.quiet.nl/den-bosch
E-mail: denbosch@quiet.nl

Stichting Raket

Steeds meer wilskrachtige talenten ervaren de lasten van een maatschappij waarin steeds hogere eisen gesteld worden om te kunnen participeren. Het label ‘beperking’ weegt vaak zwaarder dan alles wat men wel kan. Daardoor krijgen deze mensen niet de kans om te laten zien wat ze kunnen en blijven veel talenten onopgemerkt.

Raket is een platform waarop je je verhaal en talenten kan laten zien én waarop je in contact kan komen met andere talenten en interessante organisaties. Verbinden, inspireren en geïnspireerd worden staan daarbij centraal. Raket vertelt het verhaal van talenten die door hun beperkingen moeite hebben om op de juiste werkplek terecht te komen. Daarnaast vertellen we ook de verhalen van talenten die dit inmiddels wel is gelukt en de verhalen van organisaties die dit voor hen mogelijk willen maken.

Website: www.raket.info
E-mail: hallo@raket.info

Resto van Harte Den Bosch

Kom langs! Bij Resto VanHarte is iedereen welkom. Voor een lekker, vers driegangendiner, voor een gezellig gesprek met andere wijkbewoners of om kennis te maken met organisaties uit de buurt.

Het driegangendiner is altijd vers en betaalbaar.

Website: www.restovanharte.nl
E-mail: a.kaasenbrood@restovanharte.nl

S.A.S. Stichting Actieve Senioren – Zomerschool 55+

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal. Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten. In vrijwel iedere wijk van ‘s-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

SAS-Zomerschool 55+
De SAS-Zomerschool55+ biedt in de eerste drie weken van de zomervakantie een groot aantal activiteiten aan senioren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Iedere senior is van harte
welkom om aan één of meer activiteiten deel te nemen.

De variëteit is groot en de activiteiten gerichtop mannen en vrouwen, mobiel en minder mobiel, actief en minder actief. Bij elke activiteit ontmoet je andere mensen en er is ook altijd een kopje koffie of thee.

Website: www.sasdenbosch.nl
E-mail: info@sasdenbosch.nl

Het Theelicht Orthen

Een moment van rust

Wie het graf van een dierbare bezoekt of gewoon een wandeling maakt over de oude Begraafplaats Orthen is van harte welkom in theehuis Het Theelicht. Dit theehuis biedt bezoekers aan deze begraafplaats de gelegenheid om bij een kop koffie/thee of glas frisdrank even tot rust te komen.

Het is ook een plek waar praten over de dood geen taboe is. De bezoeker kan er een luisterend oor vinden bij een van de vrijwillige gastvrouwen. De leestafel nodigt uit om plaats te nemen. Er is een boekenkast ingericht, met boeken en documentatie over overlijden en de verwerking daarvan. Ook aan kinderen is gedacht: toegankelijke boekjes, kleurboekjes en spelletjes liggen voor hen klaar.

Het theehuis is door de bewegwijzering gemakkelijk te vinden op de begraafplaats. Met de openstelling van een theehuis heeft Stichting Theelicht een warme en gastvrije ontmoetingsplek gerealiseerd voor jong en oud!

U bent van harte welkom!

Website: www.theelichtorthen.nl
E-mail: info@theelichtorthen.nl

Seniorenbus
‘s-Hertogenbosch

Vervoer met een praatje.

Ouderen vanaf 55 jaar kunnen gebruik maken van de Seniorenbus. Voor € 0,50 per rit kunt u zich van deur tot deur laten vervoeren binnen de gemeentegrenzen van ‘s-Hertogenbosch. Goedkoop én gezellig, want er rijdt ook altijd een begeleider mee. Die helpt niet alleen bij het in- en uitstappen, maar die heeft ook tijd om een praatje met u te maken.

Abonnee worden
Bent u 55 jaar of ouder? En woont u binnen de
gemeentegrens van ’s-Hertogenbosch?
Dan kunt u voor € 6,- per maand abonnee worden.
Bekijk het Reglement Seniorenbus voor meer informatie.

De Stichting wil het toenemende isolement van inwoners van ’s-Hertogenbosch die 55 jaar of ouder, terugdringen. Bovendien wil de Stichting Alternatief vervoer bieden voor die 55-plussers die zelf niet over vervoer beschikken of beperkt mobiel zijn.

Website: www.senioren-bus.nl
E-mail: info@senioren-bus.nl
Telefoon: 06 1300 7660

De Stichting Seniorenbus verzorgt ook AutoMaatje,
zie: www.automaatjedenbosch.nl 

 

 

Steunpunt Zelfhulp Den Bosch

Elke reis begint bij de eerste stap! Ben je op zoek naar lotgenoten? Ben je een betrokkene? Wil je mensen ontmoeten die hetzelfde meemaken? Mensen om mee te praten, om samen mee te ontdekken hoe je met jouw problemen om kunt gaan?
Meer dan 40 verschillende groepen zijn actief in ons pand aan de Sonniusstraat 3 te ‘s-Hertogenbosch.

Mensen zoals jij, die hulp zoeken bij elkaar? Bij het Steunpunt Zelfhulp ‘s-Hertogenbosch & Regio kunnen deze verbindingen gelegd worden.

“Hier hoef je niet te zeggen dat het goed met je gaat.”

telefoon: 073-623 72 63
Website: www.zelfhulpdenbosch.nl
E-mail: info@zelfhulpdenbosch.nl

Stichting Thuisgekookt

Genieten van een verse, met liefde bereide maaltijd én je buren beter leren kennen? Stichting Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan elkaar voor hulp bij de warme maaltijd en gezellig sociaal contact.

Elke dag een verse, warme maaltijd op tafel: het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms maakt de leeftijd het lastig om elke dag te koken, of spelen gezondheidsproblemen iemand parten. Stichting Thuisgekookt koppelt daarom vrijwillige hobbykoks die graag wat extra’s koken aan buurtgenoten die wel wat hulp rondom de warme maaltijd kunnen gebruiken.

Inmiddels hebben ruim 300 thuiskoks zich in Den Bosch bij Thuisgekookt aangesloten. Zij koken vrijwillig, tegen de kostprijs van de ingrediënten, voor een buurtgenoot en komen het vaak ook nog brengen! Door middel van een uitgebreid intakegesprek kijkt Stichting Thuisgekookt of er een thuiskok in de buurt zit die goed bij de (dieet)wensen van de aanvrager past. Zo hopen we niet alleen te helpen met een warme maaltijd, maar ook met gezellig sociaal contact met een buur.

Ken of ben jij iemand die de hulp van een thuiskok uit de buurt zou kunnen gebruiken? Neem dan contact op!

website: https://thuisgekookt.nl/ 
email: info@thuisgekookt.nl 

tel nr: 085-0608768

Streetcats

Bij Streetcats, ‘de kracht van meiden’ leer je het beste uit jezelf te halen. En je eigen weg te kiezen. 

We zijn een talentontwikkelingsproject voor meiden in ‘s-Hertogenbosch. 

Door creatieve workshops leer je te groeien en sluit je nieuwe vriendschappen.
Je leert op een creatieve manier je talenten ontdekken en jezelf te ontwikkelen.
De focus ligt op jezelf, je persoonlijke groei en je eigen kracht. Hierdoor kom je zelfverzekerder en sterker in het leven te staan. En maak je een betere start in de maatschappij van nu. En ga je sterker je toekomst in!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk maar eens bij het programma wat we allemaal gaan doen! 

Je bent even lekker voor jezelf bezig, voor je eigen toekomst en dat allemaal in een ontzettend gezellige, veilige en ondersteunende omgeving. 

Wij werken met professionele, trainers, coaches en Topcats die jarenlange ervaring hebben op het gebied van creativiteit en het empoweren van jongeren.

website: https://www.dezebra.eu
email: info@dezebra.eu 

Vanzelfsprekend!? JMZ

 

Platform voor Jonge MantelZorgers

Vanzelfsprekend!? is actief sinds 2016 en in 2018 officieel opgericht als stichting. Vanzelfsprekend!? is een organisatie die door ervaringsdeskundige vrijwilligers wordt gedragen. Zij worden ondersteund en gecoacht door een kleine professioneel team en een bestuur. Samen bepalen zij de koers, vorm en inhoud.

De vrijwilligers bij Vanzelfsprekend!? zijn ervaringsdeskundigen. We noemen ze JMZ-experts. Dit betekent dat zij ervaring hebben in ‘het zijn’ van een jonge mantelzorger en die in kunnen zetten voor meer er- en herkenning van andere jonge mantelzorgers. Daardoor kunnen zij veel beter inspelen op de beleving van jonge mantelzorgers en zorgen voor een laagdrempelig contact.

Kortom: de rol van de ervaringsdeskundigen is cruciaal bij het ondersteunen en verlichten van jonge mantelzorgers in complexe gezinssituaties, omdat zij als geen ander kunnen inzetten op erkenning en herkenning van de doelgroep

website: www.vanzelfsprekendjmz.nl
email: info@vanzelfsprekendjmz.nl

VEADS.nl 
Voor Elkaar Aan De Slag

Stichting Voor elkaar aan de slag, afgekort VEADS, zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en gezinnen er niet alleen voor staan. Veads maakt het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken.

Wat doet stichting Veads?

  • Wij bieden hoop en vertrouwen.
  • Wij dagen mensen uit om in hun dromen te blijven geloven en doelen te stellen.
  • Wij maken het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken.
  • Wij bieden een luisterend oor, steun in de rug en concrete actie om verder te komen.
  • Wij participeren en bieden afwisselende en zinvolle dagbesteding aan.

Zo voeren wij een zichtbare ‘Stille strijd’ tegen eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen. Kinderen-met-grote-mensen-zorgen bieden wij een ’Glansrijke dag’.

Website: www.voorelkaaraandeslag.nl
E-mail: info@voorelkaaraandeslag.nl 

email: veads073@gmail.com
In ‘s-Hertogenbosch: kringloopwinkel Werfpad 3
In Schijndel: kringloopwinkel Boschweg 55

Vicki Brownhuis

In 1992 opende het Vicki Brownhuis als eerste inloophuis in Nederland haar deuren voor volwassenen en kinderen met kanker en voor hun naasten.
In het huis wordt sinds de oprichting op verschillende manieren aandacht geschonken aan de psychosociale aspecten van kanker. Het is geen behandelingsinstituut maar een informele ontmoetingsplaats. Het Vicki Brownhuis is een vrijwilligersorganisatie.

Website: www.vbrownhuis.nl
E-mail: info@vbrownhuis.nl

VPTZ – Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve en terminale zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die de laatste fase van hun leven ingaan. Juist in deze laatste fase (die doorgaans drie tot zes maanden duurt) willen de meeste mensen graag thuis zijn, in hun eigen vertrouwde omgeving, met bekende mensen om zich heen. De zorgtaak en niet te vergeten, de emotionele betrokkenheid, vraagt dan veel van naasten. Soms zijn er ook te weinig mensen in de directe omgeving, die kunnen helpen. Dan is het goed om te weten dat VPTZ er is, om de zieke en zijn/haar familie te ondersteunen.

Onze goed opgeleide vrijwilligers kunnen overdag, in de avond, of een aantal nachten in de week de zorg overnemen tijdens de palliatieve of terminale fase. Hierbij nemen zij geen taken over van bijvoorbeeld de thuiszorg en huisarts, maar zijn zij juist een waardevolle aanvulling op de professionele zorg.

Website: www.vptzregiodenbosch.nl
E-mail: info@vptzregiodenbosch.nl

Stichting Weeshuisjes

Stichting Weeshuisjes geeft kleine en grote bouwwerken die er “verweesd” bijstaan een nieuwe tijdelijke bestemming in de lokale samenleving. Het doel is om hier met mensen uit de buurt activiteiten te verwezenlijken die het leven waardevoller en vrolijker maken.  

Meer sociaal geluk. Gecreëerd door mensen die hun nek willen uitsteken om meerwaarde te geven aan verweesde bouwwerken.
Hopelijk heb jij dat verlangen ook en verlang je met ons mee.
Ben jij enthousiast over een leegstaand bouwwerk in je eigen leefomgeving en heb je daar een idee voor? Klop dan bij ons aan. We staan voor je klaar om samen met anderen, die ook hun schouders er onder willen zetten, dit te verwerkelijken. 

website: www.weeshuisjes.nl
email: imke@weeshuisjes.nl 

De Werkcarrousel

De Werkcarrousel is een HKZ gecertificeerd leerwerkcentrum waar iedereen van alle leeftijden zijn of haar talenten mag ontdekken en ontwikkelen. Je kunt kiezen uit verschillende werkgebieden en werkzaamheden zoals ICT, In- en ompakwerk, technische assemblage, Horeca, Groen en Dier.

Onze professionals helpen je binnen een vertrouwde omgeving op weg in je ontwikkeling. Wie weet kun je certificaten en zelfs een echt diploma halen. Samen werken we aan jouw toekomst in een ontspannen omgeving.

website: www.werk-carrousel.nl
email: info@werk-carrousel.nl

Buurtbemiddeling073

Buurtbemiddeling073 werkt met vrijwilligers die zijn opgeleid om te bemiddelen bij burenconflicten. Onze bemiddelaars zijn bewoners, net als jij. Zij komen eerst bij jou thuis voor een gesprek en gaan daarna bij de andere buur thuis langs. Zij nemen de tijd om te luisteren naar beide verhalen. Als blijkt dat ieder van jullie mee wil werken aan een bemiddelingsgesprek, dan organiseren wij dat op een neutrale plek.
De bemiddelaars zorgen ervoor dat jullie beiden het verhaal kunnen doen en zij helpen jou en jouw buren bij het vinden van een gewenste oplossing waar jullie beiden achter staan. Als jullie dat beiden wensen, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een bemiddelings-overeenkomst. Onze bemiddelaars bellen na 6 weken om te vragen hoe het gegaan is. 

In ’s-Hertogenbosch is Buurtbemiddeling gestart in 2002 binnen de welzijnsorganisatie. Stichting Buurtbemiddeling073 bestaat sinds 2017. Vanaf die datum en werkt als zelfstandige organisatie met een professionele groep van zo’n 50 vrijwillige bemiddelaars en twee betaalde krachten die de coördinatie op zich nemen.

Website: www.buurtbemiddeling073.nl
E-mail: info@buurtbemiddeling.nl 

Wijkwerkplaats Oost

De wijkwerkplaats werd 40 jaar geleden opgericht in de wijk Oost en is inmiddels uitgegroeid tot een wijkwerkplaats met vele verschillende activiteiten.
Sinds het jaar 2000 is er een samenwerking met Duinendaal, een organisatie voor dagbesteding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor wordt hospitalisering tegengegaan en lukt het om mensen met een beperking gewoon mee te laten doen in de samenleving.
Dagelijks werken er gemiddeld 17 à 18 personen met een beperking bij Wijkwerkplaats Oost, deels vanuit Duinendaal, deels vanuit de wijk of de directe omgeving.

Website: www.wijkwerkplaatsoost.nl
E-mail: info@wijkwerkplaatsoost.nl 

Xpant

Wil jij zelfstandiger worden en meedoen in de samenleving?

Xpant biedt onderzoek en begeleiding bij het leren, werken, zelfstandig wonen, omgaan met vrienden, vrije tijd of arbeidsmatige dagbesteding. Ook je ouders, mentor, leerkrachten of werkgevers kunnen bij en over jou betrokken of geïnformeerd worden. Onze medewerkers hebben verschillende achtergronden. Er is altijd iemand die jou verder kan helpen.

Website: www.xpant.nl
E-mail: ans@xpant.nl

De Zonnebloem – Afdelingen
‘s-Hertogenbosch

De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking. Kun je door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is ? En wil je wel eropuit of gezelligheid met een vrijwilliger uit jouw buurt ? Zoek dan op de website snel de gegevens van de plaatselijke Zonnebloemafdeling. (zie ‘Contact’ hieronder)

Even naar het winkelcentrum, uitwaaien op het strand, samen naar het tuincentrum of thuis een goed gesprek hebben onder het genot van een kopje koffie. Vrijwilligers van de Zonnebloem staan voor jou klaar en kijken met jou samen naar de mogelijkheden.

Den Bosch – Empel: 073 642 1429
Den Bosch – Engelen – Bokhoven: 073 631 1392
Den Bosch – Groot West: 073 621 2512
Den Bosch – Maaspoort: 073 641 3762
Den Bosch – Oostelijke Zon: 06 2539 8347
Den Bosch – Zuid: 06 2114 7442
’s Hertogenbosch Glorieux: 073 641 8937
Rosmalen – Hintham: 06 2228 1232
Rosmalla: 073 521 6098
Landelijk een afdeling zoeken: Klik hier.

Website: www.zonnebloem.nl/boschwaard
Contact: www.zonnebloem.nl/boschwaard/contact