Informatie over NIO ‘s-Hertogenbosch

NIO-bestuur per 1 mei 2020

Huub Geurtsen                  – voorzitter

Fia de Vos                          – secretaris

Eef Aarts                            – penningmeester

Brigitte van den Bergh

Henk Engel

Jaap Croonen

Beloningsbeleid

Bij de Stichting NIO werken alle bestuursleden pro deo. Er zijn verder geen mensen bij de Stichting werkzaam en dat wordt voorlopig ook niet voorzien. Eventuele werkzaamheden zullen alleen door vrijwilligers worden uitgevoerd.

NIO informatie:

Secretariaat: Vincent van Goghlaan 43, 5246GA Rosmalen

RSIN nummer: 8612.12.496

K.v.K. nummer: 77955021

Rekening:

Email: info@nio-shertogenbosch.nl

website:nl www.nio-shertogenbosch

NIO doelstelling en beleidsplan

1.

De Stichting heeft ten doel om in het werkveld van zorg en welzijn aan organisaties en initiatieven voor informele ondersteuning van vooral stad- en regiogenoten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving een platform te bieden voor samenwerking. Te weten onderlinge samenwerking, alsmede samenwerking met externe organisaties in zorg- en welzijn werkvelden.

2.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. Het organiseren van onderlinge bijeenkomsten voor de deelnemende organisaties.

b. Het bevorderen van collegiale samenwerking tussen de NIO-organisaties o.a. op het gebied van:

  • Vind- en bereikbaarheid van organisaties en initiatieven
  • Publieke /openbare communicatie
  • Vrijwilligersbeleid, training en begeleiding van vrijwilligers
  • Overleg over leveranciers m.b.t. apparaten en materialen
  • Kwaliteitsverbetering
  • Deskundigheidsbevordering binnen de NIO organisaties
  • Veiligheid van bijvoorbeeld personen, gebouwen, materialen en evt.  bedreigingen

c. Het waar nodig en nuttig samenwerken met/en het bevorderen van contacten tussen NIO- organisaties en externe organisaties in zorg- en welzijnswerkvelden, zowel lokaal, regionaal als nationaal en zowel organisaties voor informele als voor formele zorg en ondersteuning.

d. Activiteiten te bevorderen die met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin.