Geen mens is zonder beperkingen.

Voor iedereen die dat nodig heeft moet er zorg en ondersteuning zijn, zoveel mogelijk afgestemd op persoonlijke kansen en omstandigheden.

Dat is onze visie; welkom bij Stichting NIO ‘s-Hertogenbosch.

Mensen die vanuit hun hart zulke steun en zorg bieden, alleen of met een groep, zijn gebaat bij broederlijk samenwerken met andere organisaties voor informele ondersteuning, samenwerking betreffende hun gemeenschappelijke behoeften en belangen.

Onze missie

Stichting NIO ‘s-Hertogenbosch bedoelt een platform te zijn voor en door de aangesloten lokale vrijwilligersorganisaties en initiatieven voor informele zorg en ondersteuning voor stad- en regiogenoten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving.

Niet altijd binnen de lijntjes: Een strak keurslijf zal voor NIO-organisaties vaak niet werken. Algemene hoofdlijnen moeten steun geven, maar daarvan moet kunnen worden afgeweken op basis van behoeften, voortschrijdend inzicht of bijzondere omstandigheden.