Geen mens is zonder beperkingen.

Iedereen hoort erbij!

Dat is onze visie:

NIO staat voor een inclusieve samenleving, waarbij de
NIO-deelnemers ondersteuning bieden aan stad- en
regiogenoten in alle leefdomeinen.

Onze missie

NIO en de NIO deelnemende organisaties
– hebben geen behandelfunctie
– verbinden en versterken elkaar
– werken belangeloos en zonder vaste kaders
– De Stichting NIO heeft zowel intern als extern
een onafhankelijke rol, zij vertegenwoordigt niet
de gemeente en de NIO-organisaties alleen met
een mandaat van een Groot-NIO bijeenkomst.