Geen mens is zonder beperkingen.

Iedereen hoort erbij!

NIO ‘s-Hertogenbosch

is een samenwerkingsverband
waarbinnen zo’n 50, meestal kleine,
organisaties elkaar ondersteunen.

Dat is onze visie:

NIO staat voor een inclusieve samenleving,
waarbij de NIO-deelnemers ondersteuning
bieden aan stad- en regiogenoten in alle leefdomeinen.

Onze missie

NIO en de NIO deelnemende organisaties
– hebben geen behandelfunctie
– verbinden en versterken elkaar
– werken belangeloos en zonder 
   vaste kaders
– De Stichting NIO heeft zowel intern
   als extern een onafhankelijke rol,   
   zij vertegenwoordigt niet de
   gemeente en de NIO-organisaties
   alleen met een mandaat van een
   Groot-NIO bijeenkomst.